klubovna

Klubovna pro všechny v Dobročovicích

Díky předfinancování projektu Obecním Úřadem Dobročovice , partě správných lidí, mnoho odpracovaných hodin a hlavně získané dotaci - projekt byl spolufinancován z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci osy IV LEADER: Program rozvoje venkova ČR / SZIF / Pošembeří o.p.s ,se vše opravdu povedlo a Klubovna pro všechny v Dobročovicích, byla otevřena dne 2.9.2013.

Využití prostor klubovny, je díky získané dotaci předurčeno na konání společenských akcí typu: Den Matek, Mikulášské a Vánoční besídky, Vítání občánků.
Mimo dobročovický klub Plamínek, umožnili prostory klubovny již v roce 2013 uskutečnit: Vítání občánků (obec Dobročovice), Mikulášskou besídku (obec Dobročovice, spolek HHD), Vánoční besídku ( spolek HHD).

I v roce 2014 poskytla, „ Klubovna pro všechny v Dobročovicích“, zázemí pro uspořádání kulturních akcí, např.: Vystoupení kouzelníka, Velikonoční dílny, projekce ,,Učíme se filmem“, soukromé oslavy narozenin, či setkání dobročovických občanek – koňařek, Mikulášská besídka.

Jak název klubovny napovídá, zmíněné akce byly a mohou být pořádány nejen spolkem Historické hasičstvo Dobročovice, ale také obcí Dobročovice, spolkem Dobrák, či Rybářským spolkem Dobročovice.
Spolek Historické hasičstvo Dobročovice, má v plánu mimo již zavedené akce a aktivity, další využití klubovny např.:
- projekce (osvěta IZS, historie obce vs. současnost, dokumenty, pohádky atd.)
- akce umožňující setkávání obyvatel obce ( besedy, karnevaly a jiné)

S potěšením mohu na základě konaných akcí konstatovat, že prostor klubovny pro všechny v Dobročovicích, je opravdu přínosný a dovoluji si touto formou opět poděkovat tehdejším zastupitelům obce Dobročovice, kolektivu kanceláře MAS Pošembeří při administrativní pomoci k získání zmíněné dotace, všem zúčastněným dobrovolníkům – občanům Dobročovic, za dobře a nezištně odvedenou práci při brigádách, přátelský kolektiv,věcné dary a celkově uskutečněnou super věc – Klubovnu pro všechny v Dobročovicích

Za spolek Historické hasičstvo Dobročovice – přededa spolku: Havel Jaroslav

 

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde